Publikācija par jaunu metodi fosforiscējošo pārklājumu izveidei uz alumīnija virsmas

Mēs ar lepnumu paziņojam, ka oktobrī Materials & Design tika publicēta jaunā publikācija “Jauna metode fosforiscējošo pārklājumu izveidei uz alumīnija virsmas.” Šo publikāciju finansēja ERAF projekts “Fosforiscējoša pārklājuma iegūšana plazmas elektrolītiskajā oksidācijas procesā” Nr.1.1.1.1/16/A/182 .

Jauna metode fosforiscējošo pārklājumu izveidei uz alumīnija virsmas