ERAF Post Doc project No. 1.1.1.2/VIAA/1/16/215: Jauni nanoizmēru oksīdu materiāli ar upconversion luminiscenci

Galvenā darbības joma:Šis starpdisciplinārais projekts aptver plaši pētītu problēmu risinājumus luminiscējošas augšup-pārveidojošo nanomateriālu jomā. Piemēram, virsmas stabilizācija, modifikācija, (bio) funkcionalizācija un materiālu toksiskums, kā rezultātā tiks izstrādāti un sagatavoti daudzfunkcionāli nanomateriāli ar uzlabotām raksturīpašībām.

Mūsdienās viena no vissarežģītākajām materiālu zinātnes problēmām ir sintētisko metožu, kas nodrošina augstas fāzes tīrības, kristalitātes, lieluma, morfoloģijas un sastāva vienveidīgumu, optimizācija un attīstība. Lai iegūtu šāda veida neorganiskas augšup-pārveidojošās luminiscējošās nanodaļiņas, tiks izmantotas vairākas atšķirīgas sintēzes metodes: koloidālās ķīmijas metodes, inversās micellas tehnika, līdz-izgulsnēšanās, mikroviļņu hidrotermālais, sol-gel, kūstošā sāls un cietvielu.

Pētījuma projekta laikā tiks izveidotas, pārklātas un modificētas dažādas luminiscējošas augšup-pārveidojošās nanomateriālu grupas. To vidū ir: metālu oksīdi (TiO2, ZnO, ZrO2, HfO2), alumināti (SrAlO4), silikāti (SrSiO4), fosfāti (APO4, A = La, Y, Gd, Lu), vanadāti (piemēram, GdVO4), fluorīdi (NaYF4 , LaF4) un oksisulfīdi (piemēram, Gd2O2S). Turklāt piedāvātās struktūras var tikt izmantotas kā cietvielu lāzeru pastiprinātāji, pretviltošanas etiķetes, kā arī kontrastviela multimodālajai attēlveidošanai, vēža noteikšanai, fotodinamiskā terapija un zāļu piegāde