ERDF Project Nr.1.2.1.2 KC-PI -2017/90 Mini spectrometer for food analyses (2018)

The proposed project aims to create a mini spectrometer for food analysis, which would be affordable, small and multifunctional. Our goal is to offer the parties interested a way to constantly control the quality of their products without buying serious lab equipment or hiring additional staff. The first prototype created will be customized specifically for the beer industry – measuring color, turbidity, bitterness, number of live yeast cells and other properties. The measurement results and other information will be displayed in a mobile application which would be connected to the phone via bluetooth. We aim for the application to be as simple, user friendly and straightforward as possible, so that the users could use it from the get-go. Later on we plan on adapting the device to other industries as well, such as dairy and wine industries, and also individual uses to check for lactose or preservative presence.

 

Projekta mēķis ir izstrādāt uz spektrofotometrijas balstītu iekārtu pārtikas nozares kvalitātes kontrolei. Lai gan sākotnēji plānots izstrādāt ierīci tieši alus nozarei – krāsas, rūgtuma, duļķainības, rauga veselības u.c. noteikšanai, vēlāk tā tiks papildināta un pielāgota arī citām nozarēm. Ierīces priekšrocības ir tās zemās izmaksas, multifunkcionalitāte, pielāgojamība un mazais izmērs.

Projekta pirmās kārtas maksimālās kopējās izmaksas ir 25 000 euro ar ERAF atbalsta intensitāti 90%.
1. kārtas laikā notiek Tirgus izpēte, Tehniski ekonomiskā priekšizpētes un Komercializācijas stratēģijas izstrāde.