ERAF projekts Nr.1.1.1.1/16/A/182 – Fosforiscējoša pārklājuma iegūšana plazmas elektrolītiskajā oksidācijas procesā – jaunumi

Pēdējo pāris mēnešu laikā panākts ievērojams uzlabojums procesa elektrisko parametru kontrolē,ko nodrošināja barošanas bloka veiktā modernizācija. PEO iekārtai ir vairāki uzlabojumi ieskaitot augstāku spriegumu limitu (līdz 1000 V), kā arī ar ievērojami vieglāk lietojamu programmatūru un automatizētiem vadības algoritmiem, kas ļauj nepārtraukti mainīt jebkuru vēlamo parametru procesa laikā. Šīs iespējas ļauj padziļināti izpētīt augsta sprieguma ietekmi uz pārklājuma veidošanas procesu un RE jonu ieviešanu tajā. Turklāt tika uzlabota barošanas avota stabilitāte, nodrošinot ilgāku nepārtrauktu apstrādes laiku pie lielām slodzēm. Tas ir svarīgi dažādiem oksīda fāzes veidošanās procesiem, jo pārkristalizācija notiek tikai ilgākos apstrādes laikos.
Tika sagatavots paraugu komplekts un turpināta parametru optimizācija. Galvenais mērķis ir nemainīgs: uzlabot ilgspīdošu PEO pārklājumu ar kvalitāti, kas sakrīt vai pārsniedz līdzīgu materiālu kvalitāti.